NYBROGATAN 19 – STOCKHOLM

Fönster som inspirerar till huset historia.

Oscar Properties gav oss uppdraget att varsamt renovera och uppdatera byggnadens gamla fönster samt tillverka nya och byta ut vid behov. Allt för att fönstren även i fortsättningen ska inspirera till husets historia i såväl material som fönsterlösningar.

I början av 1900-talet uppfördes Nybrogatan 19 som Sofi Älmquists skola. En före detta skolbyggnad där det idag huserar alltifrån mindre ettor till 200 kvm penthouse med eldstad och terrasser. Totalt handlade det om ett 30-tal lägenheter där vi bytte ut samtliga innerglas till buller- och energisparande fönsterglas. Jobbet innefattade att vi nytillverkade ett hundratal fönsterpartier samt att vi utförde alltifrån traditionella renoveringar till avancerade ombyggnader för att på bästa sätt behålla den gammaldags känslan i en modern tappning.

Nybrogatan 19 innebar många utmaningar där tanken hela tiden var att återanvända gammalt material och bevara det antika så långt det bara var möjligt.