topp.pdf-2

Att renovera fönster.

Förr eller senare behöver äldre fönster underhåll och ibland en mer omfattande renovering för att överleva. Virkeskvalitén i äldre fönster är ofta bättre än i nya och det kan därför vara smartare att behålla befintliga fönster än att byta till nya. Men för att vara säker på att bevara dina gamla fönster och inte förändra hela husets karaktär kan det vara en bra idé att anlita en specialist på fönsterrenovering.

Rätt metod till rätt jobb

Tack vare metoder vi arbetat fram kan vi utföra fönsterarbeten oavsett väderförhållande. Det vanligaste är att vi använder oss av fönsterparaply, men vid kall väderlek krävs isolerade skydd med samma isoleringsförmåga som dina fönster. Detta gör att vi utan några som helst problem även kan arbeta mitt i vintern.

Vi renoverar dina träfönster direkt på plats

Är du småhusägare kan vi med hjälp av ett enkelt verkstadstält som vi sätter upp på din tomt, snabbt och smidigt renovera dina fönster samtidigt som du håller nere dina kostnader. Du får alltid ett fast pris och har möjlighet att utnyttja rotavdraget fullt ut. Läs mer!

Eget snickeri

När en trälagning ska utföras på grund av t ex röta, kan vi ta fram exakt identiska originalbitar som vi tillverkar i vårt eget snickeri. Allt material vi använder oss av är alltid av högsta kvalitet och virket till trälagningarna är av senvuxen hartsrik norrlandsfura.

Ett normaljobb tar cirka 14 dagar att utföra.

Exempel

  • Fönster demonteras för transport till vår verkstad.
  • Karm och ytterbåge rengöres in till friskt virke.
  • Omkittning/träbyten
  • Grundoljning
  • Grundstrykning
  • Mellanstrykning
  • Färdigstrykning
  • Återmontering och finjustering.

Underhållsplan

Grattis! Nu behöver du inte tänka fönsterunderhåll under minst 6-8 år. För dig som vill ha lite framförhållning kan vi även erbjuda en underhållsplan, där vi ser över era fönster vartannat år och på så sätt gör livslängden i princip oändlig! Välkommen att kontakta oss.

Ta del av alla våra nyheter och tips. Följ oss på Facebook.